התייחסות לאימות התפילין

אנו מציעים שירותים של רכישה, בדיקה ותיקון של תפילין שלך על ידי סופר יראה שמיים מאומן ומנוסה. אנו גם מציעים שירות של איסוף התפילים מביתכם, מקום עבודתכם וכו׳. כמו כן נשמח לסייע ולייעץ ברכישת תפילין. התפילין והמזוזות שאנו מספקים מגיעים עם אחריות. אל תהססו לפנות אלינו.

חפצים קדושים לא נזרקים לפח. זה הכרחי להתייחס אליהם בכבוד ולקבור אותם בגניזה. יש לנו גניזה המאפשרת לקבור תפילין על פי ההלכה, קלפים שכבר אינם כשרים, לא ברי השבה או קרועים. . אנו עומדים לרשותך על מנת להמשיך לקוברם על פי ההלכה היהודית.

המוצא

התפילין הם תרמילים שחורים המכילים מגילות. הם מחברים לזרוע ולראש על ידי רצועות עור. רק גברים וצעירים שהגיעולדיל מצוות (גיל 13) מחויבים להניח תפילין כל יום בתפילת שחרית. בדיוק כמו מצוות הנחת מזוזות בפתח הבית ובכל אחת מדלתותינו,  מקורה של מצוות הנחת התפילין נמצאת בתפילת שמע ישראל. במילים, "וקשרתם לאות על ידיך והיות לטוטפות בין עיניך" (דברים 6, 8).

בבית של הזרוע יש רק קלף 1. בזה של הראש הקלף מחולק לארבעה חלקים וכל אחד מהם מכיל קלף. ארבעת המגילות האלה חוזרות על קטעים של התורה המדברים תפילין. רק סופר מוסמך רשאי לכתוב את מגילות אלו, על פי הכללים הבאים ממנה ובמיוחד עם כל הקדושה שהן צריכות להיות.

ישיבת בית יוסף מציעה לבדוק תפילין באתר על ידי מומחה מוסמך ואמין. נהוג לבדוק אותם לפחות פעמיים בחלל של 7 שנים, אולם רצוי לבדוק אותם מדי שנה. יש מנהגים של בדיקת תפילין לפני ראש השנה כדי להגדיל את יתרונותיהם.

למידע נוסף או עזרה לקבל תפילין באיכות מעולה אל תהססו לפנות אלינו.

©2024 Yeshiva Bet Yossef

Site fièrement propulsé par SoftDigitalSolution

Log in with your credentials

Forgot your details?