ישיבת בית יוסף מציעה לך להכין את הכפרות שלך
עם סלע הישיבה הרב נתן יברה שליט"א

לפני יום המחילה, נהוג לבצע כפרה סמלית של חטאינו ושל יקירינו, באמצעות תרנגולת שאנחנו מסובבים סביב הראש ומדקלמים את התפילה המתאימה.

על ידי נתינת צדקה (מתנה) שאנו מבצעים, אנו נגאלים מחטאינו ומבקשים מאלוקים לכפר על חטאינו.

כפרות מתבצעות על ידי תרנגול, דג או סכום כסף שווה ערך מספרי של המילה "חיים"

כיום, המנהג הוא לעשות את זה כפרות עם כסף שניתן לאחר מכן לעניים כצדקה (שולחן ערוך 605).

פרטי המצווה

אנחנו לוקחים תרנגול (נשים לוקחות תרנגולת ונשים ההרות שתי תרנגולות ותרנגול) מסובבים שלוש פעמים מעל הראש ואומרים בכל פעם: "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום".

העופות נשחטים על פי ההליך ההלכתי, והערך הכספי שלה מוענק לעניים, או, וזה הנוהג הנפוץ ביותר כיום, העוף עצמו ניתן לענין צדקה.

הרגע

את הכפרות ניתן לעשות בכל עת הזמן עשרת ימי תשובה (כלומר, בין ראש השנה ויום כיפור) ,אבל הזמן האידיאלי הוא יום לפני יום כיפור זמן קצר לפני עלות השחר, כי ואז "יורד הטוב האלוהי" ושולט על העולם.

הטקסט הבא מדוקלם :

©2024 Yeshiva Bet Yossef

Site fièrement propulsé par SoftDigitalSolution

Log in with your credentials

Forgot your details?