תורה נלפתה מיראת שמים

הכולל מאחד את האברכים בישיבה גם לאחר שסיימו את לימודיהם. מבנה זה מאפשר להם לפרוח בלימוד התורה ולקבל תשלום על כך.

האברכים גם משחקים תפקיד חשוב בלימודי הנוער בישיבה, תפקיד שהם ממלאים במסירות ומיומנות.

אברכים עוזרים לתלמידי הישיבה להתקדם בלימוד התורה ומייצגים עבורם דוגמה חיה לתורה שנלכדה עם מוסר, בחיי שמחה על בסיס יומיומי.

הרב אבינעם הררי נולד בישראל והגיע לישיבת בראסל בשנותיו הראשונות. הוא למד עם הרב נתן יברה, הוא היה אחד מהתלמידים הכי מבריקים שלו. הוא היום מכהן כראש כולל וראש הישיבה גדולה.

הרב משה שוורץ הוא ראש הכוללת באמצעות למדנותו הגדולה מסגרתו מהוא אפשר לאברכים להגיע לגבהים בידע ובתרגול של התורה.

©2024 Yeshiva Bet Yossef

Site fièrement propulsé par SoftDigitalSolution

Log in with your credentials

Forgot your details?