המייסד

רבינו גרשון ליבמן, תלמידו של יחיבא ביאליסטוק המפורסם, הגיעה לצרפת בשנת תש"ח (1948) שם מצא מוסדות תורניים.

נשמת מוסד "בית יוסף"

מוסדות אלה, אשר יהפכו את הנוף הרוחני הצרפתי לכמה עשורים, כוללים בית ספר יהודי בפאריס וכן ישיבה ובית יעקב בסיין-א-מרנה. לאט לאט, סטודנטים נוהרים מישראל ומארה"ב. ההצלחה מסנוורת.

ראש הישיבההרב נתן יברא שליט"א


66-LEVI0890 111

ר' הררי אבינועם

ראש כולל

(+33) 06 46 15 86 31

rav mordechai

רב שוורץ מרדכי שליט"א

משגיח רוחני

(+33) 06 26 89 07 22

71-LEVI0769 1111

ר' שוורץ משה שליט"א

ראש כולל

(+33) 06 10 15 32 08

ר' כהן יצחק שליט"א

נציג

(+33) 06 29 14 29 35

רב שליט עובדיה שליט"א

נציג

(+33) 06 41 50 36 16

רב שליט יעקב שליט"א

נציג

(+33) 06 41 45 00 86

ר' מיכאל יוחנן שליט"א

נציג

(+33) 06 44 96 62 09

ר' ראעני שלמה שליט"א

נציג

(+33) 07 83 00 51 32

רב פולק נח שליט"א

מנהל בית הספר היסודי

(+33) 01 60 22 61 66

רב מאושר יוסף שליט"א

עוזר מנהל בית הספר היסודי

(+33) 01 60 22 61 66

גב 'הררי

מזכירה

(+33) 01 48 43 68 30

רב רחמין אהרון שליט"א

מזכ"ל

(+33) 01 48 43 68 30

מר שוורץ עקיבא

עוזר

(+33) 01 48 43 68 30

ישראל

צביקה זאבי

נציג ורו"ח בישראל

bethyossefil@gmail.com

(+972) 526707383  רו"ח

אמריקה

רב גמליאל זלצמן שליט"א

נציג בארה"ב

bethyossefnov@gmail.com

(+) 1-917-727-4541

©2024 Yeshiva Bet Yossef

Site fièrement propulsé par SoftDigitalSolution

Log in with your credentials

Forgot your details?