כסלו תשפ »ג ערב שבת קודש תולדות
עלות השחר
תחילת זמן קריאת שמע ותפילין 07.19
הנץ החמה 08.10
סוף זמן קריאת שמע 09.45
סוף זמן תפילה 10.41
חצות 12.34
פלג המנחה 16.02
שקיעה 16.56
צאת הכוכבים
הדלקת נרות שבת 16.38

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?